Напредокот на прилепските еснафи и нивното опаѓање Додека немаше кај нас машини за шиење и други, сите еснафи се множеа, напредуваа и цветеа. Целата чаршија во ...
| | веќе видена